ELEMENTLAFT som byggemetode

Bruken av tre i vegger og tak gir et godt inneklima i bygg brukt til dyrehold. Tradisjonelle lafteprinsipp som bruk av «betskie» for å hindre vridninger og takkonstruksjoner son hviler på hele veggens lengde er med på å sikre kvalitet for fremtiden.

TRADISJONELL BYGGETEKNIKK OG NYTENKNING SATT I SYSTEM

De første kjente eksemplene på laftekonstruksjoner i Norge er fra vikingtiden. byggemåten ble i løpet av middeladeren nesten enerådende til vegger i hus for både folk og fe. Kvaliteten på veggene ble raskt utviklet til et høyt nivå både teknisk og estetisk. Mange av laftehusene i Østerdalen er i dag en viktig del av vår kulturarv og mye har skjedd i løpet av deres levetid. Våre bygg i ELEMENTLAFT er selvfølgelig ganske så forskjellige fra våre stolte kulturminner – Likevel er mye likt.

  • ELEMENTLAFT kombinerer århundrelange håndverktradisjoner med nytenkning og modulbasert produksjon. Prefabrikerte veggelementer i ELEMENTLAFT egner seg godt til oppføring av driftsbygninger for dyrehold, lagerhaller, redskapshus, garasjer, anneks og hytter.

  • Veggelementene består hovedsaklig av vår egen profilerte og høvlede lafteplank i furu, som vi foredler på Sætermoen Sag i Østerdalen. Vi produserer alle deler av ELEMENTLAFT fra nøye utvalgt og kvalitetssikret tømmer.

  • ELEMENLAFT leveres i veggtykkelser på 4 og 6 tommer, vår standard veggmodul H:2500 L.3600 leveres klar til montering med åpning til vinduer og dører mv. Vi produserer også elementer i andre dimensjoner etter kundens ønske.

  • Vi monterer ELEMENTLAFT raskt og effektivt og kan bidra med redusert byggetid og skreddersydde løsninger for bla. vinduer og dører.

Ta kontakt med oss i dag

Har du noen spørsmål, eller lurer på noe vedrørende elementlaft eller bygging av landbruksbygg, er det bare å ta kontakt med oss: